Arbowetgeving opzoeken

Branchespecifieke arbo-informatie opzoeken

De vertaling van de Arbowet op brancheniveau vindt plaats in zogenaamde Arbocatalogi.

Nazoeken hoe de Inspectie-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) omgaat met het onderwerp arbeidsomstandigheden.

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft voor haar inspecteurs per onderwerp de zogenaamde Basisinspectiemodules opgesteld.

Deze Basisinspectiemodules zijn ook online te raadplegen via deze link

RI&E uitvoeren

RI&E staat voor Risico-inventarisatie en -Evaluatie, het systematisch inventariseren van gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en vervolgens per aandachtspunt beoordelen wat het risico is. 

Een RI&E kun je zelf doen of uitbesteden. Alle doe-het-zelf methodieken zijn te vinden op RIE.nl. Als een organisatie zelf de RI&E ter hand neemt, moet deze onder bepaalde omstandigheden worden getoetst.


Bent u RI&E plichtig?RI&E toetsen