Bereken de kosten voor de uitvoering van een RI&E

Ondernemen is risico’s lopen
Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?
Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!
U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E is VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel!
Een RI&E is belangrijk. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert hier dan ook op. Ook steeds meer verzekeraars verplichten een RI&E.

Een RI&E ingewikkeld?
Dat valt heel erg mee. Wij zijn gespecialiseerd in de uitvoering. Deze bestaat uit de volgende stappen:
  • Gesprek met de arboverantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie;
  • Gesprekken met medewerkers;
  • Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties;
  • Rapportage: De knelpunten worden in matrix-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een aanbeveling gegeven. Wanneer de kolommen daarachter worden aangevuld (te nemen maatregel, verantwoordelijke, uitvoeringsdatum en datum daadwerkelijk gereed) ontstaat een plan van aanpak. De rapportage wordt daarom naast hard-copy ook als Word-bestand aangeboden.
  • Beoordeling van het door u opgestelde plan van aanpak.
Bereken nu de kosten en bestel.